За нас

Ар енд Ди ООД е стартиращо предприятие, създадено през 2007 г. и упражняващо развойна и научно-приложна дейност в областта на фитохимията, фармацията и козметиката.

Ар енд Ди ООД е едно от дружествата в България, създадено от опитни фито-химици и предлагащо на възложителите рационални иновативни технически решения в областта на екстракционните фитохимични технологии. Техническите решения се съобразяват с производствените мощности на клиента и с регулаторните изисквания в областта. Иновативните технически решения имат за цел да осигуряват висок добив и чистота на продуктите, както и екологичност и ниска енергоемкост на процесите.

 

Предприятието има опит в разработването на технологии за производството на билкови екстракти и технологии за производство на фармацевтични и козметични продукти съдържащи билкови екстракти или други фито-деривати.

 

Дружеството има опит и в участието в проекти за финансиране на такива разработки от Иновационния фонд и структурните фондове на ЕС, както и в управлението на такива проекти.

 

В нашите екипи са ангажирани специалисти с висок творчески заряд под ръководството на фитохимици с дългогодишен опит от науката и най-вече практиката  на екстракционните процеси и в частност тези, които са свързани с получаването на ценни биологичноактивни вещества от различни лечебни растения.

 

Нашите специалисти са работили и работят в национални и международни изследователски и развойни проекти, автори са на научни статии и патенти.

 

Нашите екипи са в тясно сътрудничество със специалисти от  български и чуждестранни лаборатории, работещи в областта на фитохимията, фармацията и козметиката. 

 

Нашите разработки имат за цел:

-         да позволяват максимално извличане на желаните биологичноактивни вещества от лечебните разстения;

-         да осигуряват евтин и кратък технологичен процес;

-         да осигуряват екологичен процес;