Нашите услуги


На заинтересованите, нашият екип може да предложи:


- разработване на екстракционни технологии за получаване на различни билкови екстракти и технологии за изолиране на ценни биологичноактивни вещества от различни растителни видове;


- разработване на технологии за фармацевтични продукти (в т.ч. хранителни добавки), базирани на билкови екстракти или на ценни биологичноактивни вещества, екстрахирани от лечебни растения;


- разработване на технологии за козметични продукти, базирани на билкови екстракти или на ценни биологичноактивни вещества, екстрахирани от лечебни растения;


- разработване на технически решения (рационализации) за част/етап от технологичния процес в производствата на фитохимични екстракти;


- внедряване на разработените технологии или технически решения (рационализации), в производствените условия на клиента;


- проектиране на малки предприятия за производство на конкретни растителни екстракти;


- предпроектни проучвания за определени производства;


- проучване на международния пазар на растителни екстракти, изследване на състоянието и развитието му, движение на цените на крайните продукти;


- супервайзинг при изработване и монтаж на екстракционни производствени инсталации.